Khai giảng Lớp Sư phạm Nghề

Khai giảng Lớp Sư phạm Nghề

KHAI GIẢNG LỚP SƯ PHẠM NGHỀ.

Nhằm tạo điều kiện cho giáo viên nhà trường hiểu biết cơ bản về khoa học giáo dục nghề nghiệp, có năng lực sư phạm dạy nghề; Vận dụng được những kiến thức và kỹ năng sư phạm vào dạy nghề theo chuyên ngành được đào tạo; Rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo và hình thành nhân cách người giáo viên dạy nghề; Sáng 16/9/2013 Trường Trung cấp nghề Đông Sài gòn đã phối hợpTrường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Nam bộ tổ chức khai giảng khoá đào tạo cấp chứng chỉ Sư phạm nghề. Tham gia khoá học có 29 giáo viên đến từ trường Trungcấp nghề Đông Sài gòn và các trường bạn trên địa bàn quận 9. Theo kế hoạch lớp học, học viên học xong chương trình này có khả năng:

 

Nắm được những kiến thức cơ bản về tâm lý học nghề nghiệp, giáo dục học nghề nghiệp, phương pháp dạy học chuyên ngành và một số kiến thức khác có liên quan; Lập kế hoạch, xác định các công việc cụ thể cho dạy học và giáo dục học sinh ở các cơ sở dạy nghề; Chuẩn bị và thực hiện hoạt động dạy học đạt hiệu quả, đảm bảo chất lượng đào tạo theo mục tiêu qui định; Lựa chọn và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các phương pháp, phương tiện dạy học vào quá trình dạy học; Xác định và chuẩn bị các nguồn học liệu cần thiết cho dạy và học; Soạn được các công cụ kiểm tra; biết cách đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

Được biết, thời gian thực học của khoá họclà 400 giờ. Trong đó, nội dung bắt buộc 340 giờ, nội dung tự chọn 60 giờ. Thời gian tổ chức thực hiện khoá đào tạo là 3,5 tháng. Kết thúc khoá học, những học viện đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ Sư phạm nghề.